Informacja o realizacji projektu „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

Wojewoda Lubelski

 

informuje, że zrealizowany został projekt

 

„Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej

oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę

drogowego przejścia granicznego w Zosinie

(platforma wyjazdowa z Polski)”

 

Wdrażanie projektu możliwe było dzięki środkom uzyskanym

z Unii Europejskiej za pośrednictwem

Programu Współpracy Transgranicznej

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

 

Wartość projektu 1 715 605,00 euro

z czego 1 544 044,50 euro

to środki pochodzące z PWT PL-BY-UA 2014-2020.

 

Jednostką realizującą projekt w imieniu Wojewody Lubelskiego

był Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

 

 

W ramach projektu zrealizowany został kolejny etap rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Zosinie dotyczący platformy wyjazdowej z RP

(pawilony odpraw, pasy odpraw, wiata zadaszeniowa, drogi i place).

 

 

Za treść powyższej informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.