Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

28.01.2019

Informujemy, że od dnia 04.02.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:
 
(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.
 
Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie:
https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rejestracji-w-celu-zlozenia-wniosku-o-legalizacje-zatrudnienia
 
Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu