Informacja w sprawie zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego problemów technicznych w zakresie braku możliwości odbierania pism wysyłanych z LUW w Lublinie poprzez platformę ePUAP

14.10.2016

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymywanymi telefonicznie oraz pisemnie licznymi zgłoszeniami jednostek samorządu terytorialnego o braku możliwości odbierania pism wysyłanych z LUW w Lublinie poprzez platformę ePUAP, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie przedstawia poniższą informację.
 
Po sygnałach użytkowników o problemach związanych z funkcjonowaniem platformy ePUAP służby informatyczne LUW w Lublinie potwierdzają, że mogą pojawiać się losowo problemy z docieraniem pism do Adresatów, pomimo że Nadawca pisma uzyskuje Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).
 
Niestety, z przyczyn niezależnych od urzędu, LUW w Lublinie nie ma możliwości rozwiązania omawianego problemu w sposób samodzielny.
 
W ocenie służb informatycznych LUW w Lublinie obecnie jedynym tymczasowym rozwiązaniem dla jednostek, których problem dotyczy, jest stosowanie w adresach skrytek końcówki: „…/SkrytkaESP” - dokumenty trafiające na taką skrytkę nie są na ePUAP „sygnowane czasem” a więc mają znacznie większą szansę na dotarcie do Adresata – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego adresy ePUAP zawarte w listach seryjnych EZD zostały już zmienione pod tym kątem w dniu 11.10.2016 r.
 
Przedstawiając powyższe, służby Wojewody Lubelskiego uprzejmie informują, że problem ten został zgłoszony do Centralnego Ośrodka Informatyki, czyli do jednostki odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie ePUAP.
 
Z poważaniem
 
Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie