Informacja Wojewody Lubelskiego

16.02.2021

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lutego 2021 r. o wejściu w życie z dniem 12 lutego 2021 r.  (z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5 – wejście w życie 11 marca 2021 r.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 267), wskazującego nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 
 
Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lutego 2021 roku
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 roku