Informator o nowej ustawie chroniącej zwierzęta – już gotowy!

11.04.2019

W załączniku znajduje się publikacja „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków”, która została przygotowana w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości konkursem na przygotowanie pracy dotyczącej ustawy z 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.
 
Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zwierząt, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwiększyła kary za nieuzasadnione zabijanie zwierząt i za znęcanie się nad nimi. Przyczyną zmian legislacyjnych były sytuacje, w których zbyt często osoby, które bestialsko traktowały zwierzęta, dostawały kary, które w poczuciu społecznym odbiegały od zasady sprawiedliwości. Były to często kary niedotkliwe, w zawieszeniu. Nowe przepisy, dzięki wprowadzeniu katalogu rozwiązań rozszerzających możliwości i instrumenty państwa w zakresie ochrony zwierząt,  znacząco poprawiły sytuację zwierząt. Wskazane powyżej działania wyszły naprzeciw zgłaszanym przez wiele lat uwagom organizacji działających na rzecz ochrony praw zwierząt.
 
Informator kierowany jest przede wszystkim do policji, prokuratorów i sędziów, czyli osób odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. Może być on również pomocnym materiałem szkoleniowym dla innych podmiotów związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości.
 
Poradnik zawiera opis zmian w przepisach, które weszły po 19 kwietnia 2018 r. oraz opis trybów odebrania zwierzęcia, charakterystykę postępowań administracyjnych dotyczących zwierząt, kwestie interwencji właściwych podmiotów w zakresie ochrony zwierząt i udziału organizacji społecznej w postępowaniu sądowym.