Kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi

07.03.2019

Wojewoda Lubelski zaprasza mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w Kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi.
 
W dniu 11 marca 2019 r. w Lublinie na Placu Teatralnym pod Centrum Spotkania Kultur pojawi się czerwony, dwupiętrowy autobus londyński. Jego obecność jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi.
 
Kampanię tę organizuje Ambasada Brytyjska w Warszawie, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją La Strada, Armią Zbawienia, Policją, Strażą Graniczną, we współpracy z Wojewodą Lubelskim.
 
Kampania ma na celu podnoszenie świadomości społecznej oraz ochronę potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania składającymi się na współczesne niewolnictwo - handel ludźmi.
 
W wydarzeniu udział wezmą: przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Straży Granicznej, Fundacji La Strada oraz Armii Zbawienia, a także przedstawiciele Brytyjskiej Agencji do Spraw Walki z Nadużyciami w Pracy (Gangmasters and Labour Abuse Authority) oraz Brytyjskiej Agencji do Spraw Walki z Poważną Przestępczością (National Crime Agency). 
 
Co się będzie działo
 
Ø       Godzina 10.00- „Czerwony Londyński Autobus” stanie przed Centrum Spotkania Kultur na Placu Teatralnym ul. Grottgera 1 w Lublinie. Autobus zostanie w tym miejscu do godz. 18:00. W tym czasie każdy z przechodniów będzie mógł wejść do środka, wysłuchać prelekcji, obejrzeć krótki film profilaktyczny, otrzymać materiały informacyjne, a także zadać pytanie specjalistom z Polski oraz Wielkiej Brytanii, zajmującym się tym przestępstwem
 
Ø       Godzina 11.00 – 11:30- na Placu Teatralnym pod Centrum Spotkania Kultur w Lublinie rozpocznie się konferencja prasowa inaugurująca kampanię. Wysłuchamy przemówień organizatorów oraz gospodarzy Lubelszczyzny, którzy odpowiedzą również na pytania mediów.
 
Ø       W godzinach 11:30 – 14:30- w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, rozpocznie seminarium na temat współczesnego niewolnictwa – handlu ludźmi, skierowane do pracowników urzędów pracy, pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, służb mundurowych. Do udziału w seminarium zapraszamy również przedstawicieli innych podmiotów, którzy są zainteresowani tą tematyką.
 
Ø       W godzinach  13:00 - 15:00- w Auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Lubelszczyzny pod hasłem „Bądź bezpieczny ! Nie daj się sprzedać!
 
W trakcie spotkania przedstawiciele, Policji, Straży Miejskiej z udziałem organizatorów kampanii przekażą podstawowe informacje na temat form handlu ludźmi, metod działania sprawców, a także zasad bezpiecznych wyjazdów za granicę, zagrożeń związanych z „super atrakcyjnymi ofertami zatrudnienia” i skutków podejmowania ryzykownych zachowań.
 
Obecności „Czerwonego, Londyńskiego Autobusu”  -  sztandarowego elementu kampanii, towarzyszyć będą również inne wydarzenia o charakterze profilaktycznym:
 
Ø       Na ulicach Lublina pojawi się młodzież z II LO im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie z przekazem uwrażliwiającym na niektóre formy wykorzystania, m.in. do pracy, żebractwa, pozyskiwania organów, prostytucji.
 
Ø       Uzupełnieniem działań informacyjnych będą stoiska z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Policji, Straży Granicznej i Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa.
 
Ø       Można będzie również obejrzeć wystawę „Oblicza Handlu Ludźmi” oraz  wystawę fotografii poświęconą ofiarom handlu ludźmi; Plac Teatralny, ul. Grottgera 1, Lublin.
 
W linku https://www.facebook.com/ukinpoland/videos/1977152775633085/dostępny jest krótki film opisujący założenia kampanii.