Konkurs dla dzieci i młodzieży pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”

26.11.2018

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.

 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi, rozwijanie twórczych zdolności młodzieży, zapoznanie z technikami plastycznymi, literackimi i multimedialnymi wykorzystywanymi przy tworzeniu komiksu. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112. Komiks powinien być co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6 obrazków.

 

Prace powinny być dostarczone listownie lub osobiście (liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora) w terminie do 15 stycznia 2019 r. na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

Każda koperta powinna być opisana: „Konkurs - nr alarmowy 112”.

 

Od 16 do 31 stycznia 2019 r. nastąpi ocena nadesłanych materiałów. Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3) przewidziane są nagrody rzeczowe, możliwe są również wyróżnienia.

 

Rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora, na uroczystej gali w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

  

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazania całości praw autorskich nadesłanych prac na rzecz organizatora konkursu

Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia uczestnika