Konkurs dla dzieci pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”

29.11.2017

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek ogłasza konkurs pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 4-7) i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.

 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi, rozwijanie twórczych zdolności młodzieży, zapoznawanie z nowoczesnymi technikami pozwalającymi na tworzenie krótkich form filmowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie filmu, spotu, animacji, teledysku itp. promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112.

 

Prace powinny być dostarczone listownie lub osobiście (liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora) w terminie do 10 stycznia 2018 r. na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

Każda koperta powinna być opisana: „Konkurs filmowy nr alarmowy 112”.

 

Od 11 do 31 stycznia 2018 r. nastąpi ocena nadesłanych materiałów. Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3) przewidziane są nagrody rzeczowe. Możliwe również wyróżnienia.

 

Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. podczas uroczystej gali.

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.