Konkurs dla dziennikarzy i naukowców

27.08.2018

Trwa druga edycja konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej polskiej socjolożki.
 
Do 21 września prace konkursowe zgłaszać mogą dziennikarze, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi, stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy a także autorzy prac naukowych oraz instytucje i  towarzystwa naukowe.
 
 Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
·        autorski (współautorski) materiał prasowy dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu 2018 r. lub 2017 r.
·        autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2016 lub 2017 roku
 
W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 3000 zł.
 
Nagradzane są prace publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, cechujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem zastosowanym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej
 
Termin składania prac konkursowych: 21 września 2018 roku.
 
Więcej informacji na temat konkursu i przyjmowania zgłoszeń znajduje się na stronie MRPiPS.
 
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.