Konkurs plastyczny dla dzieci „Co zawdzięczam pszczołom?” - edycja 2021

22.03.2021

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (główny organizator) w partnerstwie z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie (współorganizatorzy) zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Co zawdzięczam pszczołom?”.

 

Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

 

Konkursowym zadaniem jest poznanie zwyczajów pszczół, a następnie samodzielnie narysowanie, namalowanie lub wyklejenie odpowiedź na konkursowe pytanie. Praca powinna być wykonana w wymiarze przestrzennym płaskim dowolną techniką (np. rysunek, malowanka, wydzieranka itp.), koniecznie w formacie poziomym na kartce A3 lub A4.

 

W tegorocznej edycji organizatorzy czekają wyłącznie na zgłoszenia elektroniczne, przy czym:

 

·         najpierw należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami, który znajduje się na stronie głównego organizatora pod adresem www.lubelskie.pl/pszczola w zakładce „Konkursy” (na dole strony),

·         potem należy dosłać skan lub zdjęcie pracy na adres skrzynki mailowej pszczola [at] lubelskie.pl, w tytule wpisując hasło: KONKURS PLASTYCZNY „CO ZAWDZIĘCZAM PSZCZOŁOM?”.

 

UWAGI TECHNICZNE:

·         Skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) pracy powinny odzwierciedlać pełny, wyraźny obraz pracy (bez „obcinania” fragmentów).

·         Na obrazie nie mogą znajdować się jakiekolwiek znaki, w tym litery i cyfry.

·         W tytule pliku należy wpisać: pierwsze trzy litery imienia_ pierwsze trzy litery nazwiska_ kategoria, np. Jan_Kow_Szkolna (Jan Kowalski), Ann_Now_Przedszkolna (Anna Nowak).

 

Zgłoszenia oraz prace konkursowe przesyłają organizatorowi rodzice/opiekunowie uczestników.

 

Termin nadsyłania prac upływa 4 maja 2021 r.

 

Do zwycięzców w dwu kategoriach wiekowych (przedszkolnej i szkolnej) trafią nagrody rzeczowe, w tym do:

§  laureatów 1. miejsc –  dwie nagrody o wartości ok. 600 zł każda,

§  laureatów 2. miejsc – dwie nagrody o wartości ok. 500 zł każda,

§  laureatów 3. miejsc – dwie nagrody o wartości ok. 400 zł każda.

 

Jury przyzna także po 50 wyróżnień w obu kategoriach, czyli w sumie 100 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 150 zł każda.

 

Projekt realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

 

Kontakt:

Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie: piętro IV, pok. 4.403, tel. (81) 44 16 764, e-mail: pszczola [at] lubelskie.pl.