Konsultacje publiczne projektów dokumentów rządowych

29.06.2018

Informacja o konsultacjach publicznych projektów dokumentów rządowych - programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:
 
- Korpus Solidarności
- Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 
- Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.
 
Zgłaszanie ewentualnych uwag do projektów dokumentów rządowych do 5 lipca 2018 roku.
 
Dokumenty wraz z OSR i uzasadnieniem znajdują się na stronie BIP KPRM pod adresem:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych