Konsultacje społeczne na zlecenie CPK - Linia kolejowa Trawniki-Zamość-Bełżec

02.11.2021

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach realizacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu  "Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”, organizowane są konsultacje społeczne.
 
Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.
 
Na obecnym etapie trwa proces konsultacji społecznych na terenach objętych obszarem analizy wzdłuż projektowanego odcinka linii kolejowych. Ich głównym celem jest poinformowanie o zakresie planowanej inwestycji, w szczególności  o wstępnych wariantach przebiegów planowanej linii kolejowej, przedstawienie harmonogramu oraz poznania opinii społecznej w zakresie propozycji przebiegów linii kolejowej.
 
Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas opracowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.
 
Inwestor i wykonawca zapraszają mieszkanców do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w miejscowościach, przez które przechodzi planowany przebieg wariantów tras oraz dzielenia się swoją opinią, a także do wypełnienia ankiety dotyczącej planowanej inwestycji, która jest dostępna pod adresem www.cpk.pl w zakładce konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych. Ankiety w przedmiotowej sprawie należy przesłać do dnia 15 listopada 2021 r.
 
Link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące inwestycji, w tym mapy uwzględniające aktualnie nakreślone przebiegi trasowań w obszarze miast i gmin, harmonogram spotkań oraz ankieta:
 
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych