Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2022

10.11.2021

Wojewoda Lubelski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2022, ustanowionego uchwałą nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., zwanej dalej „Komisją Wojewódzką”.
 
Kandydatów na członków Komisji Wojewódzkiej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które złożyły wnioski na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2022.
 
Zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w pracach Komisji Wojewódzkiej zostały zawarte w ogłoszeniu o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2022.
 
Kandydatów na członków Komisji Wojewódzkiej należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do wskazanego wyżej ogłoszenia.
 
 
Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2022   pdf (1.08 MB)
  2. Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2022  doc (68.5 KB)
  3. Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej doc (57.5 KB)