Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. S17

28.09.2016

Zgodnie z treścią art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) podajemy do publicznej wiadomości treść Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km”.
Treść obwieszczenia