Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

01.02.2019

Informujemy, że kolejny raz na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badanie to przeprowadzane jest co 2 lata.  Kolejna edycja odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.
 
Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką społeczną gmin, dotyczącą np. liczby miejsc w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, liczby potrzebnych lokali socjalnych, a także kreowania lokalnej polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.
 
Pomoc osobom bezdomnym, w szczególności zapewnienie im schronienia należy do zadań własnych gminy. Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz Policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom bezdomnym, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych celem pozyskania niezbędnych informacji.
 
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest okazją do poznania miejsc grupowania się osób bezdomnych na danym terenie oraz umożliwi udzielenie im bezpośredniej pomocy (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom bezdomnym należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.
 
 
Informacje dotyczące szczegółowego sposobu przeprowadzenia Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych: https://www.lublin.uw.gov.pl/dla-samorzadow/og%C3%B3lnopolskie-badanie-l...
 
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/wydzial-polityki-spolecznej-rejestry/rej...
 
Sprawozdanie z ogólnopolskiego badania bezdomnych przeprowadzonego w województwie lubelskim