Ogłoszenie o naborze wniosków

07.11.2018

Wojewoda Lubelski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2018 roku pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2018 roku”. Przedmiotem naboru wniosków jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO
ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA REAZLIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO