Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2016 roku

07.11.2016

Wojewoda Lubelski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2016 roku pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”. Przedmiotem naboru wniosków jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wnioski można składać od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15:30. Więcej informacji można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 
ZARZĄDZENIE NR 218 WOJEWODY LUBELSKIEGO
http://luwwlublinie.bip.gov.pl/2016-zarzadzenia/zarzadzenie-nr-218-wojewody-lubelskiego.html
Ogłoszenie o naborze wniosków
http://luwwlublinie.bip.gov.pl/o-naborze-wnioskow/68658_ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html