Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

25.07.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2019.
 
Treść ogłoszenia
Oferta realizacji zadania publicznego - formularz do wypełnienia