Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

11.09.2019

Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2019 roku”.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
 
Treść ogłoszenia o konkursie ofert
 
Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku