Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2021

07.06.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2021.
 
 
Treść ogłoszenia   149,55 KB (pdf)
Oferta realizacji zadania publicznego - formularz do wypełnienia   472,12 KB (pdf)
Lista oferentów wyłonionych w konkursie ofert - HIV-AIDS-2021   71,38 KB (pdf)
Lista rekomendacji zadań nr 1  61,87 KB (pdf)
Lista rekomendacji zadań nr 2  76,3 KB (pdf)
Lista rekomendacji zadań nr 3  63,45 KB (pdf)