Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2022

13.05.2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2022.
 
 
Ogłoszenie konkursu 2022 r. - zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.pdf (188,95 KB)
 
Oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1 - 2022 r..pdf (472,12 KB)
 
Oświadczenie - o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.doc (31,5 KB)
 
Oświadczenie - w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.doc (30,5 KB)