OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

17.01.2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej  do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:
 
MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
MODUŁ II: AKTYWIZACJA
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;
MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
 
Kwoty
W bieżącym roku na realizację Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł.
 
Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.
 
Uwaga na terminy!!!
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r.
 
 
Ogłoszenie o konkursie
Załącznik 1 - oświadczenie
Załącznik 2 - oświadczenie
Załącznik 3 - oświadczenie
Wzór oferty