Ogłoszenie o prezentacji publicznej założeń projektu "Budowa e-usługi publicznej - dane archiwalne"

14.01.2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia 2019 r, w godz. 9:00 - 9:45, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie w Sali Błękitnej odbędzie się prezentacja publiczna założeń projektu "Budowa e-usługi publicznej - dane archiwalne.", który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (10 nabór) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - (II oś priorytetowa).
 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 14:00 na adres e-mail: sekbou [at] lublin.uw.gov.pl podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.
 
Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.