Ogłoszenie o zamiarze powołania na członka komisji konkursowej

17.06.2021

Ogłoszenie o zamiarze powołania na członka komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.
 
 
Treść ogłoszenia o zamiarze powołania na członka komisji konkursowej do oceny ofert w 2021 r. 190,92 KB (pdf)
Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej w 2021 r. 108,4 KB (pdf)
Klauzula informacyjna dla kandydata na członka komisji konkursowej 2021 r. 127,84 KB (pdf)
Formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej w 2021 r. 75,85 KB (pdf)