Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku

24.05.2021

Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
 
Szczegóły konkursu oraz potrzebne informacje