Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa

27.10.2017

Informujemy rolników o kolejnym naborze wniosków o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, finansowanych z budżetu PROW 2014-2020.
 
Nabór wniosków trwa od 6 do 20 listopada br.
 
Wnioski należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Lublinie, bądź za pośrednictwem biur powiatowych Agencji lub wysłać przesyłką pocztową do Oddziału ARiMR.
 
Więcej informacji