Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

18.03.2016

W dniu 17 marca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2016.
 
Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na e-mail: rodzina [at] lublin.uw.gov.pl
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej