Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14.09.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w zwiazku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) rozpocznie się nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.
 
Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 
Wszelkie infomracje można uzsykać na stronie internetowej MPiPS