Projekt „Modernizacja systemów blokady przejścia – zapory antyterrorystyczne w dpg Hrebennem”

21.03.2018

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

 

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

Chełm, plac Niepodległości 1,

działając w imieniu Wojewody Lubelskiego,

realizuje projekt:

„Modernizacja systemów blokady przejścia – zapory antyterrorystyczne w dpg Hrebennem” PL/2018/PR/0042.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Całkowita wartość projektu: 529.770,00 PLN,

w tym współfinansowanie UE (75% całkowitej kwoty projektu): 397.327,50 PLN.

 

Celem projektu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej / strefy Schengen poprzez rozbudowę systemu blokady drogowego przejścia granicznego w Hrebennem.

W ramach projektu dostarczony i zamontowany zostanie system siedmiu automatycznie wysuwanych zapór drogowych (nazywanych też zaporami antyterrorystycznymi). Zapory zamontowane na głowicy przejścia (wjazd/wyjazd) od strony terytorium Polski, po ich podniesieniu, praktycznie uniemożliwią ich siłowe pokonanie przy pomocy konwencjonalnego pojazdu osobowego lub ciężarowego.

 

Termin realizacji projektu – rok 2018.