Realizacja projektów LZOPG za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

05.07.2019

Informujemy, że Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych działając w imieniu Wojewody Lubelskiego, realizuje dwa projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

 

●    „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej poprzez wprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w drogowym przejściu granicznym w Hrebennem”.

 

Całkowita wartość projektu: 12.024.835,99 zł.

Finansowanie w ramach PWT PBU: 10.822.352,39 zł.

Współfinansowanie budżetu państwa: 1.202.483,60 zł.

 

 

● „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”.

 

Całkowita wartość projektu: 7 429 770,57 zł.

Finansowanie w ramach PWT PBU: 6 686 793,51zł.

Współfinansowanie budżetu państwa: 742 977,06 zł.

 

 

Oba projekty są realizowane w partnerstwie z Państwową Służbą Fiskalną Ukrainy.

Planowany okres realizacji projektów – lata 2019-2020.