Rejestracja Telefoniczna Cudzoziemców

16.02.2017

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:
 
(+48) 81-74-24-599, w godzinach 8.00 – 14.30.
 
Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: www.wsoic.lublin.uw.gov.pl
 
Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.
 
Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych
w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.