Rozpoczęcie edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2019"

29.11.2018

Informujemy o rozpoczęciu edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”. Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.
 
Zgłoszenia obiektów mogą składać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, kierownicy delegatur WUOZ oraz konserwatorzy samorządowi.
 
Termin składania wniosków to 31 stycznia 2019r. (sekretariat konkursu: NID Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn; decyduje data stempla pocztowego).
 
Narodowy Instytut Dziedzictwa ma nadzieję, że nagrodzone przez generalnego konserwatora zabytków wyniki prac konserwatorskich, restauratorskich i adaptacyjnych staną się wzorem dla kolejnych realizacji służących zachowaniu dziedzictwa i zabytków na terenie kraju i w poszczególnych województwach.
 
Regulamin konkursu oraz archiwum nagrodzonych do tej pory obiektów dostępne sa na stronie Narodowego Instytutu dziedzitwa (www.nid.pl), w zakładce Dla Właścicieli i zarządców - Zabytek Zadbany.