Rozporządzenie ws. ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

17.12.2015

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał  rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
 
Rozporządzenie, które wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wejdzie w życie z dniem 21 grudnia 2015 r.
 
Rozporządzenie porządkowe wojewody lubelskiego