Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku

07.05.2019

Organizator konkursu informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2019 roku”.
 

Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, do realizacji zadania publicznego wybrano ofertę wspólną złożoną przez:
 

1) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu,
2) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie,
3) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie.
 

Kwota przyznanej dotacji wynosi ogółem 350.000 zł.