Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”!

24.05.2021

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. Tegoroczna edycja konkursu przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

 

 

 

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Gminne programy opieki nad zabytkami mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach:
A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców).
B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców).
C. gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

 

Laureaci oraz gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy promujących dziedzictwo kulturowe laureatów. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi kampanię promocyjną przybliżającą dokonania zwycięzców na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać do 18 czerwca 2021 r. na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

 

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

 

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Patronem konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.
Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.
Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

 

Zachęcamy do udziału.

 

Więcej informacji:

https://samorzad.nid.pl/oferty/rusza-druga-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-samorzad-dla-dziedzictwa/

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Procedura oceny zgłoszeń