Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu

20.05.2016

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod strefy: PL0601) i w strefie podlubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. w rejonie miejscowości Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Kraśnik i Zamość.
 
Najbardziej prawdopodobnym powodem zanieczyszczenia powietrza było spalanie paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów i niskie temperatury powietrza. Wykazany poziom pyłów w powietrzu nie zagraża zdrowiu i życiu ludności zamieszkałej na  wskazanym terenie.