Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w 2018 roku - Lublin

26.11.2018

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r., na stacji: Lublin ul. Obywatelska.
 
Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów i niskie temperatury powietrza).