"Sprawdź czy Twój paszport jest gotowy"

08.09.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło nową usługę w serwisie obywatel.gov.pl pod nazwą „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”, która umożliwia sprawdzenie statusu sprawy paszportowej. Celem tego działania jest zintegrowanie wszystkich usług rejestrów państwowych świadczonych dla obywateli w jednym miejscu, aby uprościć nawigację i zapewnić do nich łatwy dostęp. Status sprawy paszportowej prezentowany jest bez żadnych opóźnień, ponieważ usługa pobiera informację bezpośrednio z Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych.
 
Nowa usługa została uruchomiona w miejsce Paszportowego Portalu Informacyjnego - www.paszporty.msw.gov.pl. Obecnie portal ten jest niedostępny dla użytkowników, a jego zasoby merytoryczne zostały przeniesione na stronę msw.gov.pl do działu informacje paszportowe.