Trening systemu wykrywania i alarmowania

23.03.2016

W czwartek 24 marca 2016 r. na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzony zostanie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy. W ramach treningu o godz. 12.00 podawany będzie głośny sygnał akustyczny alarmowy (dźwięk syreny ciągły, w okresie 1 minuty).
 
Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.