Wsparcie dla osób bezdomnych

21.11.2016

W związku z utrzymującymi się, szczególnie w nocy, niskimi temperaturami przypominamy, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie działa bezpłatny numer – 987, pod którym można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.
 
 
Apelujemy do wszystkich mieszkańców województwa o wzajemną solidarność i informowanie służb Wojewody lub służb porządkowych o każdej osobie, która z uwagi na swoją trudną sytuacje życiową  może być narażona na negatywne skutki związane z pogarszająca się pogodą. Zwracajcie Państwo szczególną uwagę na osoby bezdomne, nietrzeźwe, czy śpiące na ulicach.
 
 
Każda reakcja z Państwa strony może ochronić czyjeś zdrowie lub uratować życie.
 
 
Aktualny wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego