Wybory uzupełniające do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

16.07.2018

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).
 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:                   
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/ogloszenia