Wykaz dotacji celowych na realizację w 2019 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020

06.02.2019

 
 
Wykaz dotacji celowych na realizację w 2019 r. zadań Programu integracji  społeczności romskiej w Polsce na lata  2014 - 2020 zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji

 
Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację w 2019 r. zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020:  
 https://luwwlublinie.bip.gov.pl/integracja-2019/programu-integracji-spol...