Wytyczne dla komisji powołanych do szacowania szkód w rolnictwie – 2020

04.06.2020

Wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 
 
 
Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę - 2020 r.
Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2020 - NZA
Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2020 - NZA