Wytyczne dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód - 2019

23.05.2019

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun i obsunięcie się ziemi lub lawiny.
 
Wytyczne dla komisji powołanych przez wojewodę - 2019
Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania - 2019
Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania - 2019