Z dniem 1 stycznia 2022 r. został utworzony Oddział WIORiN w Janowie Lubelskim

14.01.2022

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147), po uzyskaniu zgody Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z dniem 1 stycznia 2022 roku zmianie uległa struktura organizacyjna WIORiN w Lublinie. Został utworzony Oddział w Janowie Lubelskim, będący odpowiedzią Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie na potrzeby i oczekiwania rolników oraz przedsiębiorców działających na terenie powiatu janowskiego.
 
Pracownicy Inspekcji „urzędowi inspektorzy” WIORiN w Lublinie, Oddziału w Janowie Lubelskim będą wykonywali przede wszystkim:
 
Zadania z zakresu nadzoru nasiennego

 1. Kontrola wytwarzania i obrotu materiałem siewnym, w tym kontrola obrotu materiałem GMO
 2. Ocena materiału siewnego roślin uprawnych
 3. Pobieranie prób materiału siewnego do badań laboratoryjnych
 4. Kontrola stosowania materiału siewnego pod kątem GMO
 5. Kontrola upraw winorośli, z których winogrona są przeznaczone do wyrobu wina

 
Zadania z zakresu ochrony roślin i nawozów

 1. Kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
 2. Kontrola stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
 3. Kontrola szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
 4. Kontrola wykonywania badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 5. Monitoring zużycia środków ochrony roślin
 6. Kontrola wprowadzania do obrotu nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”
 7. Kontrola badań skuteczności działania środków ochrony roślin

 

Zadania z zakresu nadzoru nad zdrowiem roślin:

 1. Kontrole zdrowotności roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pod kątem występowania agrofagów kwarantannowych i RAN:
  • w obrocie na terytorium Polski,
  • przeznaczonych na eksport i w imporcie z państw trzecich,
 2. Śledzenie źródeł porażenia i rozprzestrzeniania się agrofagów szkodliwych,
 3. Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych, przedmiotów do badań laboratoryjnych,
 4. Kontrole podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w tym podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin.

 
 
 
Adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Janowie Lubelskim
u. Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski