Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Lublin

10.10.2018

19 października 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się czternaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Informacje ogólne
W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Do kogo skierowane jest spotkanie?
Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).
 
Termin i miejsce spotkania

  • 19 października 2018 roku
  • Lubelski Urząd Wojewódzki - Lublin, ul. Spokojna 4 (Sala Błękitna)

 
Rejestracja
Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 19.10.2018 r.: https://efs.mrpips.gov.pl/lublin
 
Informacje dodatkowe
e-mail: promocja [at] efs.mrpips.gov.pl
 
Załącznik
Zaproszenie