Zespół ds. Organizacji Szpitala Tymczasowego dla województwa lubelskiego, przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

19.11.2020

Zespół ds. Organizacji Szpitala Tymczasowego dla województwa lubelskiego, przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 został powołany Zarządzeniem Nr 457 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2020 r.
 

 

Do głównych zadań Zespołu należy:

 1. Analiza projektów umów z Targami Lublin S.A. przygotowywanych na potrzeby funkcjonowania Szpitala Tymczasowego oraz opracowywanie propozycji ich zmian;
 2. Negocjowanie z Targami Lublin S.A. najkorzystniejszych warunków umów oraz ich uzgadnianie;
 3. Podejmowanie innych niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umów z Targami Lublin S.A. na potrzeby funkcjonowania Szpitala Tymczasowego;
 4. Współpraca z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie w zakresie przekierowywania osób do pracy w Szpitalu Tymczasowym;
 5. Realizacja procesu poszukiwania kandydatów do pracy w Szpitalu Tymczasowym, przy współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie;
 6. Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody Lubelskiego o skierowaniu pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych do pracy przy zwalczaniu epidemii do Szpitala Tymczasowego, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845);
 7. Współpraca w zakresie przekazywania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Szpitala Tymczasowego;
 8. Współpraca w zakresie przekazywania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie przygotowania infrastruktury Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie i zakupu wyposażenia na potrzeby Szpitala Tymczasowego;
 9. Współpraca w zakresie przekazywania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie zakupu wyposażenia Szpitala Tymczasowego, zgodnie ze specyfikacją przedłożoną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie;
 10. Współpraca w zakresie przekazywania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie bieżącej działalności Szpitala Tymczasowego;
 11. Współpraca w zakresie przekazywania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie przywrócenia do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala Tymczasowego.