„Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112” – konkurs dla uczniów szkół z województwa lubelskiego

28.01.2022

 

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112”. Finał przedsięwzięcia odbędzie się w przededniu obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

 

Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców naszego regionu na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi oraz na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112 oraz kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

 

Zadania konkursowe prowadzone są w kategoriach grupowych i indywidualnych.

 

Kategorie dla szkół podstawowych

  • kreatywna instrukcja obsługi numeru alarmowego 112
  • lapbook promujący właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112
  • projekt lub prototyp maskotki promującej numer alarmowy 112

 

Kategorie dla szkół średnich

  • koncepcja kampanii społecznej (z poprawnym wykorzystaniem numeru 112) walczącej ze znieczulicą społeczną i uwrażliwiającą na drugiego człowieka
  • projekt lub prototyp maskotki lub gadżetu promującego numer alarmowy 112
  • hasło promujące właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112

 

Prace konkursowe będą przyjmowane do piątku, 4 lutego 2022 roku włącznie, w siedzibie organizatora (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4) oraz pod adresem mailowym: konkurs112 [at] lublin.uw.gov.pl.

 

Opiekunowie prac laureatów konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzeniu pracy podopiecznego telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu obrad jury. Wyniki zostaną również podane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.lublin.uw.gov.pl.

 

Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3 w każdej kategorii) przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Możliwe są również nagrody Grand Prix. W przypadku nagrodzenia zespołu wykonującego pracę grupową przyznana zostanie nagroda dla szkoły.

 

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Plakat do pobrania w formacie PDF lub PNG (jpg)