Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie:

 • Alergologia - dr n. med. Izabella Krupa-Borek, Centrum Alergologii, Specjalistyczna Przychodnia Alergologiczna ul. Kawaleryjska 10, 20-552 Lublin, tel. 81 462-88-82, e-mail: izabella.kb [at] wp.pl
 • Anestezjologia i intensywna terapia - dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-43-32, fax 81 724-45-50, e-mail: anest [at] umlub.pl
 • Angiologia - dr hab. n. med. Andrzej Wolski, Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-093 Lublin, tel./fax 81 724-48-24, 81 724-48-27, e-mail: andrzej.s.wolski [at] gmail.com
 • Audiologia i foniatria
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Chirurgia dziecięca - dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-55-70, e-mail: lukasz.matuszewski [at] am.lublin.pl
 • Chirurgia klatki piersiowej - dr hab. n. med. Marek Sawicki, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-49-00, fax 81 724-45-22, e-mail: marek.sawicki [at] umlub.pl
 • Chirurgia naczyniowa - prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz - Katedra I Klinika Chirurgii Naczyń  i Angiologii UM w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel./fax 81 532-57-07, e-mail: tomasz.zubilewicz [at] umlub.pl
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna - prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin tel. 81 534-43-13,  fax 81 532-23-95, e-mail: wojciech.polkowski [at] umlub.pl
 • Chirurgia plastyczna - dr n. med. Ryszard Mądry, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,  ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752-62-28, e-mail: kontakt [at] drmadry.pl
 • Chirurgia stomatologiczna - lek. dent. Joanna Grasza, Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel. 81 528-79-50, fax 81 528-79-51, e-mail: joannagrasza [at] o2.pl
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa - prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel./faks 81 532-38-51, e-mail: twtom [at] interia.pl, chst [at] umlub.pl
 • Choróby płuc - dr n. med. Robert Kieszko, Klinika Pneumonologii, Onkologii I Alergologii UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-44-31, 81 722-28-52, fax 81 724-48-23, e-mail: pulm.dept [at] umlub.pl
 • Choroby wewnętrzne - prof. dr hab. n. med.  Jerzy Mosiewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie,  ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel./faks  81 532-77-17, e-mail: jerzy.mosiewicz [at] gmail.com
 • Choroby zakaźne - dr n. med. Grażyna Semczuk,  Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Staszica 1, 20-081 Lublin, , tel. 81 534-94-14, e-mail: grazyna.iwo [at] interia.pl
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia -  lek. med. Ewa Skokowska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna MEDICA, ul. Jutrzenki 4, 20-538 Lublin, tel. 601-91-83-87, fax 81 464-42-01, e-mail: ewa.skokowska [at] gmail.com
 • Diagnostyka laboratoryjna - dr hab. n. med. Helena Donica, Zakład Diagnostyki Biochemicznej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel./fax 81 532-28-03, e-mail: donicahelena [at] gmail.com  
 • Endokrynologia - dr hab. n. med. Beata Matyjaszek- Matuszek, Katedra i Klinika Endokrynologii UM w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin,  tel. 81 724-46-68, e- mail: bmm [at] 2com.pl
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca - dr hab. n. med. Iwona Beń- Skowronek, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie ul. Chodźki 2,  20-093 Lublin, tel. 81 718-54-40, e-mail: endo [at] dsk.lublin.pl
 • Epidemiologia
 • Farmacja apteczna - prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448-70-40, e-mail: ewa.poleszak [at] umlub.pl
 • Farmakologia kliniczna
 • Fizjoterapia
 • Gastroenterologia - prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach, Katedra i Klinika Gastroenterologii UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-45-35, fax 81 724-46-73,lach.halina [at] wp.pl ( )
 • Genetyka kliniczna - dr hab. n. med. Janusz Kocki - Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin, tel. 81 528-84-08, e-mail: janusz.kocki [at] o2.pl
 • Geriatria
 • Ginekologia onkologiczna -prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek, I Klinika Ginekologii Onkologicznej I Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel. 81 532-78-47, fax 81 532-06-08, e-mail: wbed [at] wp.pl
 • Hematologia - dr hab. n. med. Marek Hus, Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel. 81 534-54-68, faks 81 534-56-05, e-mail: markhus [at] go2.pl                                                   
 • Hipertensjologia
 • Immunologia kliniczna - prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie, ul. Chodźki 4A, 20-090 Lublin, tel. 81 756-48-54, faks 81 756-48-54, e-mail: jacek.rolinski [at] gmail.com
 • Kardiochirurgia - dr hab. n. med. Janusz Stążka,  Klinika Kardiochirurgii UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-49-40, fax 81 724-45-30, e-mail: janusz.stazka [at] gmail.com
 • Kardiologia - prof. dr hab. n. med. Andrzej  Wysokiński, Klinika Kardiologii UM , ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin,  tel./ faks  81 724-41-51, e-mail: a.wysokinski [at] umlub.pl
 • Kardiologia dziecięca - dr n. med. Ewa Stążka – Gregosiewicz, Klinika Kardiologii Dziecięcej UM  w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-53-67, fax 81 743-01-00 e-mail: ewa.gregosiewicz [at] gmail.com
 • Medycyna nuklearna - dr hab. n. med. Beata Ewa Chrapko, Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel./faks 81 724-43-39, e-mail: beata.chrapko [at] umlub.pl
 • Medycyna paliatywna - lek. med. Mariusz Sałamacha, Poradnia Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin,  tel. 81 745 75 11 wew. 293, fax  81 747-89-11, e-mail: m.salamacha [at] op.pl
 • Medycyna pracy - lek. med. Liliana Szymańska-Mazur, Wojewódzki  Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, 20-704 Lublin,  tel. 81 533-00-34, fax 81 525-87-62, lilianamazur [at] gmail.com
 • Medycyna ratunkowa - dr hab. n. med. Adam Nogalski, Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel./faks 81 532-94-02, e-mail: noad [at] tlen.pl
 • Medycyna rodzinna - dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie , ul. Langiewicza 6A, 20-032  Lublin, tel. 81 524-78-56, e-mail: ewa.rudnicka-drozak [at] umlub.pl
 • Medycyna sądowa
 • Medycyna sportowa - lek. med. Zbigniew Nowosadzki, Ośrodek Medycyny Sportowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno -Lecznicze Filia nr 2, ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin, tel./fax 81 532-72-83 wew. 56, e-mail: nowomed [at] wp.pl
 • Mikrobiologia lekarska - dr hab. n. med. Alina Małgorzata Olender, Katedra  i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin,  tel. 81 448-64-02, tel./fax 81 448-64-00,   e-mail: alina.olender [at] umlub.pl
 • Nefrologia - prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, tel. 81 537-47-37, tel/fax: 81 537-46-97, e-mail: wtzaluska2 [at] poczta.onet.pl
 • Nefrologia dziecięca - prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska, Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. A. Gebali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-54-70, fax 81 743-01-17, e-mail: mzajaczkowska [at] dsk.lublin.pl
 • Neonatologia - dr n. med. Marzena Kostuch, Oddział Neonatologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel. 81 724-48-45, 81 724-47-80, e-mail: marzena.kostuch [at] spsk4.lublin.pl
 • Neurochirurgia - dr hab. n. med. Radosław Rola, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  ul. Jaczewskiego 8,   20-090 Lublin, tel.81 724-41-76, fax 81 724-45-28 e-mail: rola.radoslaw [at] gmail.com (rola.radosł)aw [at] gmail.comrola.radoslaw [at] gmail.com ( )    
 • Neurologia - prof.dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-47-20, fax 81 724-45-40, e-mail:  k.rejdak [at] umlub.pl
 • Neurologia dziecięca - dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-54-43, e-mail: magdalenachk [at] wp.pl
 • Okulistyka - prof. dr hab. n. med.  Tomasz Żarnowski, Katedra i Klinika Diagnostyki  i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin, tel. 81 532-61-49, e-mail: okulistyka1 [at] umlub.pl
 • Onkologia i hematologia dziecięca -  dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-55-02, e-mail: mmituralesiuk [at] gmail.com
 • Onkologia kliniczna - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, ul. Turkusowa 8/11, 20-572 Lublin, tel. 603-58-26-65, e-mail: staroslawska.e [at] gmail.com
 • Ortodoncja - dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska, Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7 , 20-081 Lublin, tel.  81 528-79-40, e-mail: izabella.dw [at] umlub.pl
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia - prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka, Katedra i Klinika Otolaryngologii  i Onkologii Laryngologicznej UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-45-18, fax 81 724-45-17, e-mail: janusz.klatka [at] wp.pl
 • Otorynolaryngologia dziecięca - lek. med. Leszek Grzywna -  Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, tel. 81 718-55-82, 81 718-55-81,  fax 81 741-61-73, e-mail: leszekgrzywna [at] wp.pl
 • Patomorfologia - prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło, Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM, ul. Jaczewskiego 8 B, 20-090 Lublin, tel. 81 448-65-31,  fax 81 448-65-30, e-mail: patomorfologia [at] umlub.pl
 • Pediatria - dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska, III Katedra Pediatrii i Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin, tel. 81 718-54-20, e-mail: gastro [at] dsk.lublin.pl
 • Perinatologia - prof. d r hab. n. med.  Bożena Leszczyńska–Gorzelak, Katedra   i Klinika Położnictwa  i Perinatologii UM w Lublinie, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8, tel. 81 724-48-40, 724-47-69, fax 81 724-48-41, e-mail: b.leszczynska [at] am.lublin.pl
 • Periodontologia - prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk, Katedra i Zakład Periodontologii UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel./faks 81 528-79-11, e-mail: periodontologia [at] tlen.pl
 • Pielęgniarstwo - dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota, Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie UM, ul. Staszica 4-6, 20-081 Lublin, e-mail: ksykzarz [at] umlub.pl
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - mgr Danuta Cybulak, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie, ul. K. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 72-44-333; fax 81 742 52-56, cdanuta [at] wp.pl
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne – dr n. med. Tadeusz Wasilewski, Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego UM w Lublinie ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, tel. 81 448-69-10, e-mail: tadeusz.wasilewski [at] umlub.pl
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne - lic. piel. Agnieszka Karczewska, Klinika Chorób Wewnętrznych SPSK nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin,tel. 81 534-97-92, 81 532-77-17, e-mail: akarcz.1974 [at] wp.pl
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne - mgr piel. Anna Bernaszuk, Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4,  ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 502-52-27-35, e-mail: anber [at] op.pl
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze - dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, Al. Racławickie 1, tel. 81 448-68-40, e-mail: grazyna.iwanowicz-palus [at] umlub.pl
 • Pielęgniarstwo onkologiczne - mgr Małgorzata Matczuk, IV Oddział Radioterapii Onkologicznej, Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. św. Jana Dukli w Lublinie, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, tel. 81 747-75-11 wew. 150, e-mail: mmatczuk [at] cozl.eu
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - mgr piel. Bożena Łukaszek,   Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Puławach, ul. Niemcewicza 2A,  24-100 Puławy,  tel./fax 81 886-62-89, e-mail: bozenalukaszek [at] interia.pl
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych - mgr Małgorzata Sitarz, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm, tel. 798-70-57-56, e-mail: malgosiasitarz [at] wp.pl
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne - mgr Hanna Alicja Kłopotek,  I Klinika Psychiatrii i Wczesnej Interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, tel. 81 748-73-07, fax. 81 745-44-70, e-mail: hklopotek [at] wp.pl
 • Pielęgniarstwo ratunkowe - mgr Beata Chilimoniuk, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. 81 533-77-90, fax 81 533-78-00 e-mail: beatachil [at] wp.pl
 • Pielęgniarstwo rodzinne - mgr piel. Dorota Suchodół, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, tel. 81 718-44-10; e-mail: suchodol.dorota [at] imw.lublin.pl
 • Położnictwo i ginekologia - dr hab. n. med. Marek Gogacz - II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie, ul. K. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-46-88, fax 81 724-48-49, e-mail: gogacz [at] yahoo.com
 • Protetyka stomatologiczna - dr hab. n. med. Janusz Borowicz, Zakład Protetyki Stomatologicznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel. 81 528-79-30, e-mail: zaklad_protetyki [at] wp.pl
 • Psychiatria - dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 20-439 Lublin, ul. Głuska 1, tel. 81 748-73-07, fax 81 745-33-92, e-mail: hannakarakulajuchnowicz [at] umlub.pl
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - lek. med. Zenona Kaczkowska, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz Pododdział Dzienny dla Dzieci Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie,  ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel. 81 744-30-61 w.331; fax. 81 744-10-79; zkaczkowska [at] interia.pl
 • Psychologia kliniczna - prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud, Zakład Psychologii Klinicznej UM w Lublinie, ul. W. Chodźki 6, 20-093 Lublin, tel. 81 448-68-60, e-mail: alicja.nasilowska-barud [at] umlub.pl
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, Zakład Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-46-60 , 81 724-46-95, e-mail:  elzbieta.czekajska-chehab [at] umlub.pl,
 • Radioterapia onkologiczna - dr n. med. Krzysztof Paprota,  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Zakład Radioterapii, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, tel. 81 454-13-58, e-mail: lekkp [at] gazeta.pl
 • Rehabilitacja medyczna - dr hab. n. med. Piotr Majcher, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 2, tel. 81 448-67-80,83, e-mail: piotr.majcher [at] umlub.pl
 • Reumatologia - prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Katedra I Klinika Reumatologii i Układowych Chorób  Tkanki Łącznej UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel. 81 724-47-90, fax 81 724-45-15, e-mail: reumatologia [at] umlub.pl
 • Seksuologia
 • Stomatologia dziecięca - prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik- Błaszczak, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM,   ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel. 81 532-06-19, e-mail : maria.mielnik-blaszczak [at] umlub.pl
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją - prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej UM, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin tel. 81-528-79-20, e-mail:teresa.bachanek [at] umlub.pl
 • Toksykologia kliniczna - dr n. med. Jarosław Szponar, Oddział Toksykologiczno- Kardiologiczny  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  SPZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin,  tel./faks  81 537-40-80, tel. 81 537-40-77, e-mail: szponar.jarek [at] gmail.com
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Transplantologia kliniczna - prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki,  I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM  w Lublinie,  ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin,  tel. 81 724-48-29 fax 81 724-48-34, e-mail: slawomir.rudzki [at] umlub.pl
 • Urologia - dr n. med. Radosław Starownik, Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, tel./fax 81 724-47-94; konsultanturolublin [at] gmail.com
 • Zdrowie publiczne - prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel.  81 448-67-20, 81 448-67-22,teresa.kulik [at] umlub.pl (; )