Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

ul. Lubomelska 1-3
Lublin
20-072 Lublin
 
wzd [at] lublin.uw.gov.pl
tel. +48 81 532 38 11
faks: +48 81 532 86 73
 
Oddział Rejestru i Kontroli:
tel. 81 532 44 44, 81 532 91 35 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
tel. 81 532 91 41, 81 532 91 45, 8174 24 151  Kontrole, Opieka nad Matką i Dzieckiem, przedstawiciele Wojewody w radach społecznych
tel. 81 74 24 113 Konsultanci Wojewódzcy
 

Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych:
tel. 81 532 38 31 Doskonalenie kadr medycznych
tel. 81 74 24 153 System Państwowego Ratownictwa Medycznego,
tel. 81 532 91 34 Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 
Oddział Zdrowia Publicznego
tel. 81 532 38 28 Potrzeby zdrowotne, Nadzór nad realizacja NPZ,
tel. 81 532 38 34, 81 532 87 09, tel/fax. 81 532 87 09 Statystyka medyczna
tel. 81 74 24 113 Konsultanci Wojewódzcy
 

Uwaga:
wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
lub dostarczać osobiście:
Lubelski Urząd Wojewódzki, Punkt Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, (hol na parterze)
 
Naczelny lekarz uzdrowiska
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla województwa lubelskiego
Mariola Kucia-Kręblaś
Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik
ul Górskiego 14
24-150 Nałęczów
tel. 606 272 821
email : markuckre (at) op.pl